استخدام استان فارس استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام نیروی MDF کار جهت کارگاه در فارس

کارگاهی واقع در فارس به یکنفر نیروی MDF کار ماهر نیازمند است.

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود