استخدام استان فارس استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام چرخکار جهت تولیدی در نورآباد فارس

تولیدی واقع در نورآباد فارس به دو نفر چرخکار ماهر خانم یا آقا نیازمند است.

مزایا: با حقوق ، خابگاه ، مزایای عالی ، بیمه

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود