استخدام تهران استخدام های امروز

استخدام عکاس حرفه ای خانم در تهران

آگهی استخدام عکاس حرفه ای خانم در تهران

مسلط بر عکاسی مجالس (عروسی) پرتره و سایر
برای مدیریت
حقوق بالا
شرایط کاری عالی
مزایای ویژه

حامدزاده

ایمیل
تلفن09123789351
سایت