استخدام استان خراسان رضوی استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام مدیر خرید و کارشناس کنترل کیفیت در مشهد

استخدام مدیر خرید ، لیسانس بازرگانی با ۵ سال سابقه کار ، آشنایی کامل با فرآیندهای خرید
کارشناس کنترل کیفییت ۲ سال سابقه ، لیسانس مکانیک یا متالورژی
فرج کار و پرسکار دیپلم با ۲ سال سابقه کار
آدرس محل کار : شهرک صنعتی بینالود –

ایمیل
تلفن05133561078 - 05133561080
سایت