استخدام استان اصفهان استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام حسابدار در شرکت تولیدی معتبر در اصفهان

شرکت تولیدی معتبر واقع در روبروی پالایشگاه اصفهان به نیروی حسابدار خانم با مدرک لیسانس حسابداری و سابقه کار مرتبط با رشته(حداقل سه سال) نیاز دارد

ایمیل
تلفن03133808042-03133808041
سایت

ثبت دیدگاه