استخدام استان اصفهان استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام حسابدار فروش در شرکت بازرگانی در اصفهان

استخدام حسابدار فروش با حداقل ۳ سال سابقه (ترجیحا آشنا به سیستم حسابداری راهکاران)در یک شرکت بازرگانی در اصفهان با ارسال رزومه به آدرس ایمیل

ایمیلhr@facc.ir
تلفن
سایت

ثبت دیدگاه