استخدام استان اصفهان استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدامی شرکت انحصاری توزیع موادغذایی در اصفهان

شرکت انحصاری توزیع موادغذایی در اصفهان به تعدادی نیرو به شرح ذیل نیازمند است :

-سرپرست فروش با۳ سال سابقه کار -کارشناس فروش   -فروشنده ثابت

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود