استخدام استان اصفهان استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام لیسانس شیمی یا پلیمر خانم در اصفهان

استخدام یک نفر خانم لیسانس شیمی یا پلیمر(حداقل سه سال سابقه کار)جهت کار در آزمایشگاه شرکت تولیدی در اصفهان

ایمیل
تلفن03146412710-09133117967
سایت

ثبت دیدگاه