اخبار استخدامی - اخبار استخدام

هیچ مجوز استخدامی برای بیمارستان های استان صادر نشده است

محمد شاکری، مدیریت توسعه و منابع انسانی علوم پزشکی خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد که وزارت بهداشت و درمان مجوز استخدام نیروی جدید برای بیمارستان شیروان را صادر کرده است،این خبر را تکذیب کرد.
شاکری اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به اینکه دو بیمارستان آماده بهره برداری بجنورد و شیروان، بیمارستان جایگزین و یا بیمارستان جدید محسوب شدند، اعلام نظر نهایی نکرده است تا مجوزی برای استخدام نیروی این دو بیمارستان صادر شود.
وی تصریح کرد: اخذ مجوز استخدام برای این دو بیمارستان منوط به تعیین تکلیف این دو بیمارستان است.
وی عنوان کرد: اگر سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور این دو بیمارستان را بیمارستان های جدید محسوب کند، این دو بیمارستان از امتیازات جذب نیروهای جدید بهداشتی، درمانی، پشتیبانی، اداری و خدماتی همچنین ردیف بودجه برخودار خواهند شد.
مدیریت توسعه و منابع انسانی علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار کرد: هنوز وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بودجه بر روی این موضوع به یک تفاهم مشترک نرسیده اند، با این وجود، وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بودجه برای اخذ مجوز استخدام نیرو برای این دو بیمارستان در حال مکاتبه است.
شاکری خاطر نشان کرد: البته با سفر محمد باقر نوبخت، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور به استان، موضوع تعیین تکلیف این دو بیمارستان و جذب نیرو برای آنها مطرح شده است تا هر چه سریعتر تصمیمی برای آنها اتخاذ شوند.