استخدام استان فارس استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام منشی و حسابدار خانم جهت دفتر خدمات ایمنی در شیراز

آگهی استخدام منشی و حسابدار خانم در شیراز ، استخدام ایران ، ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

یه نفر منشی و حسابدار خانم جهت دفتر خدمات ایمنی و آتش نشانی ترجیحا ساکن خیابان های منتهی به دفتر با حقوق توافقی

ایمیل
تلفن09177190041
سایت