استخدام تهران استخدام های امروز

استخدام توسعه دهنده نرم افزارهای تحت وب در گروه توتان در تهران

گروه توتان برای تکمیل کادر فنی خود نیاز به یک نفر توسعه دهنده نرم افزارهای تحت وب مسلط به : ASP.NET و JS و JQuery CSS و HTML و MVC و MSSQL دارد. ارسال رزومه:

تلفن02188930490
سایت