استخدام استان قم استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام صندوقدار خانم در یک فروشگاه در قم

آگهی استخدام صندوقدار خانم در قم

به دو صندوقدار خانم مسلط به کامپیوتر و حسابداری، جهت استخدام در فروشگاه نیازمندیم.

ایمیل
تلفن
سایت