استخدام تهران استخدام های امروز

استخدام مدرس زبان در آموزشگاه پرتو دانش در تهران

پرتو دانش
استخدام مدرس کلیه زبانها
انگلیسی(کودکان -بزرگسالان)IELTS-TOEFL-GRE–ترکی-روسی-عربی-ایتالیایی-ارمنی-چینی-اسپانیایی-فرانسه-
چینی-کره ای-نروژی و زبانهای دیگر
برای کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی

ایمیل
تلفن22636350
سایت

ثبت دیدگاه