استخدام استان یزد استخدام تهران استخدام های امروز

استخدام مهندس شیمی ومسئول تعمیر ونگهداری درکارخانه تولید روغن در یزد

آگهی استخدام مهندس شیمی در یزد

به مهندس شیمی با سابقه کار مفید و یکنفر مسئول تعمیر و نگهداری آشنا به کلیه امور فنی هر دو ساکن یزد جهت کار در کارخانه تولید روغن پایه نیازمندیم.

تلفن09038960626
سایت