استخدام در بانک گردشگری 96

بانک گردشگری آماده استفاده از نیرو های  متخصص برای تکمیل  کادر مدیریت شعب خود می باشد.
داوطلبانی که تمایل به همکاری  با “بانک گردشگری”  را دارند می توانند از طریق این سامانه نسبت به ارسال درخواست خود اقدام نمایند.

ثبت درخواست همکاری ویژه مسئولین شعب :

http://www.tourismbank.ir/module/eForms/eFormView/page-1861/index.aspx?frmId=11&ft=0

بدیهی است که بانک گردشگری از بین درخواست های ارسال شده، افراد واجد شرایط را جهت استخدام انتخاب خواهد کرد.
استخدام بخش خدمات ارزی
مدیریت امور بین الملل “بانک گردشگری” از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می کند:
معاون اداره با سابقه حداقل 20 سال در بخش عملیات ارزی، مسلط به اعتبارات اسنادی، حوالجات ارزی، بروات خصوصاً ضمانت نامه های ارزی
کارشناس اعتبارات اسنادی با سابقه حداقل 10 سال در بخش اعتبارات اسنادی
کارشناس ضمانت نامه ارزی با سابقه حداقل 10 سال در بخش ضمانت نامه های ارزی
معاون اداره با سابقه حداقل 20 سال در بخش حسابداری ارزی
کارشناس تأمین و تخصیص ارز با سابقه حداقل 15 سال در بخش تسهیلات ارزی دریافتی و پرداختی

ثبت درخواست همکاری ویژه بخش خدمات ارزی :

http://www.tourismbank.ir/module/eForms/eFormView/page-2046/index.aspx?frmId=18&ft=0

 

دسته بندی : آزمون های استخدامی, اخبار استخدامی - اخبار استخدام, استخدام بانک ها