استخدام استان خراسان رضوی استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام کارشناس و مدیر فروش درموسسه پلکان در مشهد

موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان استخدام می کند.
کارشناس و مدیر فروش با تجربه با حقوق ثابت قانون کار – پورسانت – بیمه – حق ماموریت و آموزش تخصص رایگان.
مراجعه حضوری: مشهد-بلوار سجاد – بزرگمهر جنوبی ۱۶ – پلاک ۲۱ – ساختمان پلکان

تلفن09120763575