استخدام تهران استخدام های امروز

استخدام کارشناس فروش وبازاریابی دریک شرکت معتبر بازرگانی در تهران

استخدام کارشناس فروش وبازاریابی در تهران

یک شرکت معتبر بازرگانی در زمینه هود،گاز و سینک آشپزخانه در نظر دارد جهت توسعه دپارتمان فروش خود نسبت به جذب کارشناس فروش و بازاریابی پذیرش نماید

تلفن02143844937
سایت