استخدام تهران استخدام های امروز

استخدام فروشنده خانم در یک فروشگاه مانتو در تهران

استخدام فروشنده خانم نيمه/تمام وقت جهت مانتو فروشي اولويت با محدوده(منطقه ٣ تهران)،پس از ارسال رزومه كاري و مشخصات به پست الكترونيكي در صورت تاييد جهت مصاحبه با متقاضي تماس گرفته خواهد شد.

تلفن02126406463
سایت