استخدام استان اصفهان استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام مهندس برق در اصفهان

استخدام و پذیرش کارآموز و مهندس برق الکترونیک- کنترل و ابزار دقیق مسلط به اینترنت با روابط عمومی بسیار عالی در زمینه رباتهای صنعتی و اتوماسیون صنعتی همراه با آموزش

تلفن09103541924
سایت