استخدام تهران استخدام های امروز

استخدام کارمند اداری خانم دریک شرکت بازرگانی در تهران

استخدام کارمند اداری در شرکت بازرگانی محل کار میدان فردوسی
اشنا به آفیس – ورد و اکسل
تایپ – اینترنت -توانایی پاسخگویی به تلفن-
ساعت کاری نه تا ۶– در صورت نیاز پنج شنبه ها تا ۱۲
از متقاضیان درخواست میشود مشخصات خود را ارسال بفرمایند
حداقل تحصیلات: دیپلم
حقوق ماه اول نهصد هزار تومان در صورت رضایت از انجام کار افزایش خواهد یافت
واجدین شرایط در صورت تمایل مشخصات خود را ارسال بفرمایند

تلفن88933863
سایت