استخدام تهران استخدام های امروز

استخدام مهندس معمار وبرق دارای پروانه ی نظام مهندسی در تهران

مهندس معمار با پروانه طراحی و نظارت نظام مهندسی
فوری و محدود فقط دو نفر

مهندس برق دارای پروانه ی نظام مهندسی

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود