استخدام تهران استخدام های امروز

استخدام منشی خانم آشنا به فروش در تهران

منشی خانم حداقل ۲ سال سابقه آشنا به فروش تسلط به اموراداری و بایگانی و تسلط به مجموعه نرافزارهای OFFICE محل کار غرب تهران ارسال رزومه فقط به ایمیل

تلفن66550550
سایت