استخدام استان گیلان استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام منشی در يك دفتر مهندسي در رشت

به يك منشي خانم جهت كار در يك دفتر مهندسي واقع در خيابان معلم بصورت پاره وقت (صبح ها) نيازمنديم.
ساعت كار ١٥-٩
حقوق: ٤٠٠ هزار تومان

تلفن01333226665
سایت