استخدام استان آذربایجان شرقی استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام منشی خانم آشنا به کامپیوتر وامور دفتری وبانکی در تبریز

به یک نفر خانم با روابط عمومی بالا آشنا به کامپیوتر و امور دفتری و بانکی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی نیازمندیم.

تلفن09147312780
سایت