استخدام استان آذربایجان شرقی استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام طراح گرافیست در صنایع غذایی گلشهد در تبریز

صنایع غذایی گلشهد اقدام به استخدام یک نفر طراح گرافیست مینماید. لطفا متقاضیان، رزومه و نمونه آثار خود را به پست الکترونیکی شرکت ارسال فرمایند:

تلفن
سایت