استخدام تهران استخدام های امروز

استخدام کارمند فروش خانم در تهران

کارمند فروش خانم
محیط زنانه
فروش سیمکارت همراه اول
حقوق ثابت + مزایا+ بیمه
نارمک

تلفن02177904381
سایت