استخدام تهران استخدام های امروز

استخدام کارمند امور اداری وتایپ دریک شرکت بازرگانی در تهران

یک شرکت بازرگانی (در محدوده میدان فاطمی) برای انجام امور اداری و بازرگانی به یک کارمند خانم مسلط به تایپ فارسی و انگلیسی نیاز دارد. علاقمندان درخواست خود را با ذکر حقوق درخواستی به نشانی ایمیل زیر ارسال نمایند.

تلفن02188351352
سایت