فرصت استخدامی در صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان اصفهان

صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان اصفهان در نظر دارد در رشته های حقوق و فناوری اطلاعات در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از بین فارغ التحصیلان (آقایان) استخدام نماید.

متقاضیان می توانند مستندات خود را تا تاریخ حداکثر 23 مرداد به این صندوق ارسال نمایند.

آدرس: اصفهان، خیابان فردوسی، خیابان منوچهری، نبش تقاطع مجمر،صندوق بازنشستگی کشوری- مدیریت استان اصفهان،طبقه ی دوم

پاسخ دهید