تعرفه خدمات

تعرفه ثبت آگهی در سایت استخدام ایران :

ویژگی هابسته درج آگهی استخدام
مدت نمایش آگهی در سایت۲۰ روز
انتشار آگهی درسایتهای مرتبط
ارسال آگهی به کانال تلگرام
ارسال ایمیل به کاربران
درج لوگو در آگهی
درج لینک در آگهی
تعرفه درج آگهی استخدام در استان تهران۳۹,۰۰۰ تومان
تعرفه درج آگهی استخدام در استانهای اصفهان،خراسان رضوری،آذربایجان شرقی،فارس،قم۲۹,۰۰۰ تومان
تعرفه درج آگهی استخدام در سایر استان ها۱۹,۰۰۰ تومان