تعرفه خدمات

تعرفه ثبت آگهی در سایت استخدام ایران :

ویژگی ها بسته درج آگهی استخدام
مدت نمایش آگهی در سایت ۲۰ روز
انتشار آگهی درسایتهای مرتبط
ارسال آگهی به کانال تلگرام
ارسال ایمیل به کاربران
درج لوگو در آگهی
درج لینک در آگهی
تعرفه درج آگهی استخدام در استان تهران ۳۹,۰۰۰ تومان
تعرفه درج آگهی استخدام در استانهای اصفهان،خراسان رضوری،آذربایجان شرقی،فارس،قم ۲۹,۰۰۰ تومان
تعرفه درج آگهی استخدام در سایر استان ها ۱۹,۰۰۰ تومان