استخدام شرکت ارتباطات مبین نت در مرداد ماه سال 94

استخدام ایران – آگهی استخدام ۱۴ مرداد ماه ۹۴،مبین‌نت برای خدمت‌رسانی بیشتر و ارائه تجربه‌ای مطلوب به مشتریان خود به دنبال نیروهای متخصص، سخت‌کوش و اخلاق‌گراست. ما سرمایه‌های انسانی خود را از بین بهترین‌ها انتخاب می‌کنیم. امیدواریم شما یکی از آن‌ها باشید.

 

ردیف جایگاه شغلی توانمندی‌ها و ویژگی‌ها رشته تحصیلی سابقه کار
معمار ارشد نرم افزارهای سازمانی 

 

 

 

 

مدیر سیستمهای فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

راهبر ارشد پایگاه داده

 

 

 

 

 

 

کارشناس ارشد هوش کسب و کار (BI)

 

 

 

 

 

کارشناس ارشد داده کاوی

 

 

 

 

 

کارشناس ارشد امنیت سیستمهای اطلاعاتی

 

 

 

 

کارشناس ارشد طراحی فرآیندهای فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

برنامه نویس sharepoint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس عملیات IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس  BO VAS

 

 

 

 

 

 

 

متخصص COBIT-ITIL

 

 

 

 

 

 

متخصص ISMS

 

 

 

 

 

متخصص برنامه نویسی MS CRM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیلگر ارشد System & Business Analyst

 

 

 

 

 

 

 

 

متخصص ERP

 

 

 

 

 

 

 

 

متخصص ابزار و سیستم های Monitoring

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه نویس

 

 

 

 

 

 

 

مشاور و متخصص IT strategy planning

متخصص EPM برنامه ریزی و کنترل پروژه

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

– توانایی مدیریت زمان

– توانایی مدیریت پیمانکار

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 آشنایی با نگهداری سرورها

مسلط به داده کاوی و تحلیل اطلاعات

آشنا به استخراج اطلاعات از طریق پایگاه داده Mongo DB

آشنایی با SQL,Linux, Oracle, MySQL, DB

Web application, Networking

 آشنایی با سیستم های منابع انسانی، اتوماسیون اداری و Sharepoint

آشنایی با مفاهیم و نرم افزارهای مالی (به ویژه همکاران سیستم)

دارای توانایی هدایت و رهبری امور مربوط به پیمانکاران و بهینه سازی عملکرد سرویس های IT

مسلط به امور نگهداری سرویس ها

کنترل خطاها و تیکت ها تا زمان رفع کامل آنها

آشنایی با  UNIX, LINUX, SQL, SYSBA,Oracle

      قدرت تحلیل اطلاعات

  توانایی کار تیمی

  قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

 

قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

 

 

 

​    قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

 

 

 

قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

 

 

 

قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

 

 

قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

 

 

 

 

قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

 

 

 

 

قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل لیسانس کامپیوتر(نرم فزار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارای ۳ سال سابقه در حوزه مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارای ۳ سال سابقه در حوزه مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

ردیف جایگاه شغلی توانمندی‌ها و ویژگی‌ها رشته تحصیلی سابقه کار

کارشناس اجرائیات پروژه

– آشنایی با زبان انگلیسی

– مسلط به نرم افزارهای Office

– مهارت ارتباطی قوی و روحیه کار تیمی و توانایی مدیریت تیم

– توانایی کار در شرایط استرس زیاد

– مدیریت زمان

– توانایی پیگیری و به نتیجه رساندن کارها

کارشناسی مهندسی صنایع یا رشته های فنی حداقل ۲ سال سابقه مرتبط

 

 

 

ردیف جایگاه شغلی توانمندی‌ها و ویژگی‌ها رشته تحصیلی سابقه کار
کارشناس محصول – آشنایی به شبکه های بیسیم- آشنا با CCNA , CCNP- آشنا به مفاهیم فروش و بازاریابی ، طراحی محصول

–  مسلط به زبان انگلیسی و office

– چالش‌پذیر، خلاق و دارای توانایی حل مسئله

– آشنایی با حوزه مخابرات

لیسانس برق مخابرات / سخت افزار ۴ سال سابقه کاری در شرکت های مشابه

ردیف جایگاه شغلی توانمندی‌ها و ویژگی‌ها رشته تحصیلی سابقه کار
کارشناس FO VAS – مانیتور اخطارها و اطلاعات عملکردی شبکه به صورت ۷*۲۴- مسئول اجرای قرآیند تغییرات بر اساس گزارشCR-  مسلط به زبان انگلیسی و office

– چالش‌پذیر، خلاق و دارای توانایی حل مسئله

– آشنایی با حوزه مخابرات

کارشناس کامپیوتر(نرم افزار) حداقل ۲ سال سابقه مرتبط

 

ردیف
جایگاه شغلی
توانمندی‌ها و ویژگی‌ها
رشته تحصیلی
سابقه کار
کارشناس بازاریابی

قدرت تحلیل اطلاعات
آشنا با مفاهیم بازاریابی  و تبلیغات
آشنایی با مفاهیم  وفادارسازی مشتریان
دارای تجربه کافی در زمینه بازاریابی و فروش
مسلط به نرم اافزار spss و office
 مسلط به اصول مذاکرات تجاری
مدیریت کمپین های بازاریابی
آشنایی با حوزه مخابرات بعنوان مزیت محسوب میشود
کارشناسی ارشد بازاریابی/MBA حداقل ۱ سال سابقه مرتبط

 

ردیف جایگاه شغلی توانمندی‌ها و ویژگی‌ها رشته تحصیلی سابقه کار
کارشناس فروش مناطق – اجرا و بهبود استراتژی های فروش- شناسایی،تجزیه و تحلیل و اجرای روش های نوین فروش- بررسی نقش عوامل رشد فروش

آشنائی با حوزه مخابرات و صنعت تله کام

جنسیت: آقا

لیسانس و بالاتر در رشته مدیریت بازرگانی ۲ سال
ردیف جایگاه شغلی توانمندی‌ها و ویژگی‌ها رشته تحصیلی سابقه کار
کارشناس پشتیبانی عوامل فروش

– آشنایی کامل با Office

– آشنایی نسبی با SQL

– سابقه پشتیبانی مشترکین

لیسانس کامپیوتر یا IT 0

 

ردیف جایگاه شغلی توانمندی‌ها و ویژگی‌ها رشته تحصیلی سابقه کار
مسئول دفتر IT

– مدیریت زمان

– روابط عمومی عالی

– توانایی برنامه ریزی

– آشنا به امور اداری

– مسلط به ICDL

– آشنا به زبان انگلیسی

کارشناسی

حداقل ۲ سال سابقه مرتبط

 

ردیف جایگاه شغلی توانمندی‌ها و ویژگی‌ها رشته تحصیلی سابقه کار
مدیر روابط عمومی

– مسلط به برنامه ریزی و هدفگذاری راهبردی واحد روابط عمومی

– آشنایی کامل با فعالیت های روزمره حوزه روابط عمومی

– آشنایی کامل با اصول و مفاهیم مدیریت برند و ارتباطات اجتماعی

– آشنایی با فعالیت های روابط عمومی در صنعت تلکام

– داشتن روابط مناسب با اصحاب رسانه ( خبری و تبلیغاتی )

حداقل فوق لیسانس مدیریت یا مرتبط با ارتباطات

دارای حداقل ۵ سال سابقه مدیریت در حوزه روابط عمومی

ردیف جایگاه شغلی توانمندی‌ها و ویژگی‌ها رشته تحصیلی سابقه کار
کارشناس فروش راهکارهای سازمانی – شناسایی سازمانهای هدف جهت ارائه محصول
– بازاریابی و معرفی محصولات شرکت
– عقد قرارداد و پیگیری آن تا حصول نتیجه و ارائه گزارش کاری در هر مرحله
– حداقل ۲ سال تجربه فروش به سازمانهای دولتی
– آشنا به مفاهیم فروش و اصول و فنون مذاکره
– آشنایی با نرم افزارهای Office
– آشنائی با حوزه مخابرات و صنعت تله کام
– محدودیت سنی ۲۵ تا ۳۰ سال
– آشنایی با شبکه و+Network
کارشناسی کامپیوتر یا بازرگانی ۲ تا ۴ سال
ردیف جایگاه شغلی توانمندی‌ها و ویژگی‌ها رشته تحصیلی سابقه کار
کارشناس برنامه ریزی فروش و نظارت – آشنایی با مفاهیم بازاریابی
– قدرت تحلیل اطلاعات و گزارش دهی
–  آشنایی با تحلیل بازار و رقبا
– آشنا به مفاهیم فروش و بازاریابی -B2B کنترل پروژه
– آشنائی با حوزه مخابرات و صنعت تله کام
– مسلط به Office-چالش‌پذیر، خلاق و دارای توانایی حل مسئله، روحیه کار تیمی و پیگیری 

 

لیسانس مدیریت بازاریابی/MBA
حداقل ۴سال سابقه کاری مرتبط

 

ردیف جایگاه شغلی توانمندی‌ها و ویژگی‌ها رشته تحصیلی سابقه کار
کارشناس مرکز تماس – کارشناس آقا و ساکن شرق تهران
– علاقمند به کار تیمی
– دارای مدرک +NETWORK
– جهت پاسخگویی به مشترکین مرکز تماس
دانشجو/فارغ التحصیل مقطع کاردانی و کارشناسی در کلیه گرایشهای کامپیوتر و IT ۰

 

ردیف جایگاه شغلی توانمندی‌ها و ویژگی‌ها رشته تحصیلی سابقه کار

کارشناس مرکز آمار

– شناسایی شاخص ‏های مختلف سازمانی و ثبت در پایگاه داده

– آماده ‏سازی بخش نتایج در اظهارنامه‏ های ارزیابی

– بهینه‏ کاوی شاخص‏ ها و مقادیر آن‏ها

– اطمینان از اجرای کامل منطق رادار و هدف‏گذاری شاخص ‏ها

– آشنایی با مدل‏ها/مفاهیم مطرح فرآیندی و استراتژی (کارت امتیازی متوازن، مدیریت پروژه، eTOM، APQC)

– قدرت تحلیل آماری

لیسانس یا فوق لیسانس صنایع-مدیریت-MBA

3 سال

 

ردیف جایگاه شغلی توانمندی‌ها و ویژگی‌ها رشته تحصیلی سابقه کار

حوزه حقوقی- کارشناس  قرادادها

–  مسلط به کامپیوتر

–  دارای تجربه در زمینه تنظیم قرارداهای خارجی

–  ترجیحا دارای پروانه وکالت

 – دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر حقوق( در خصوص مدارک تحصیلی دیگر حتما میبایست سه سال سابقه کار در زمینه تنظیم قراردادها دارا باشد )

حداقل دو سال سابقه کار در زمینه کارهای حقوقی( دعاوی و قراردادها )

 

ردیف جایگاه شغلی توانمندی‌ها و ویژگی‌ها رشته تحصیلی سابقه کار

 کارشناس BO – TX

– آشنایی با تجهیزات مایکروویو  Huawei RTN Series 600, Series 900

 – اشنایی با تجهیزات ترانسمیشن Huawei OSN 1500, 2500, 3500, 7500

– اشنایی با تجهیزات مایکروویو  Nera Evolution (Expand, Metro)

– اشنایی با تجهیزات مایکروویو NEC Paso link Series (CPV, S, HP)

– دارای قابلیت کار گروهی

– توانایی کار با ساعت کاری ۷*۲۴

– دارای قابلیت مسافرت بدون محدودیت

 کارشناسی مخابرات ، IT ، الکترونیک

۳ سال سابقه کار مرتبط

داوطلبان حائز شرایط میتوانند مشخصات کامل خود را به آدرس ایمیل jobs@mobinnet.net ارسال کنند. ذکر عنوان شغلی موردنظر در موضوع ایمیل ضروری می باشد. بدیهی است صرف ارسال مشخصات و سوابق کاری، تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهد شد و در زمان لازم با متقاضیان منتخب جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

«لطفا هنگام اراسل رزومه و فرم ثبتنام بگویید از طریق سایت تخصصی استخدام ایران مراجعه کرده اید »

 

آگهی های مرتبط

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.