اطلاعیه معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان فارس در خصوص مشمولان وظیفه عمومی

استخدام ایران : معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي فارس اعلام كرد: انجام امور زير در مورد مشمولان وظيفه عمومي مستلزم ارائه مدارك دال بر رسيد گي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي است.

به گزارش سایت استخدام ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي فارس اعلام كرد: انجام امور زير در مورد مشمولان وظيفه عمومي مستلزم ارائه مدارك دال بر رسيد گي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي است و فتوكپي مداراك ارائه شده از جمله منضمات ضروري پرونده متشكله است.

الف)شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه .

ب)دريافت هرگونه وام و كمك هاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن و از طريق بانك ها و وزارت خانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.

ج)كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شوراها و انجمن هاي قانوني .

د)تحويل اصل گواهي نامه و يا پايان نامه دوره هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارت خانه مربوطه .

ه)صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركت هاي تعاوني.

ز)دريافت مستمري از سازمان هاي دولتي و وابسته به نهادهاي قانوني .

ح)استخدام به صورت (رسمي ،پيماني،و روزمزد و خريد خدمت) در وزارت خانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهاد هاي قانوني و شركت هاي دولتي .

ماده 58 : مشمولين خدمت وظيفه عمومي كه براي رسيدگي و يا اعزام جهت طي دوره ضرورت احضار مي شوند چنانچه در مهلت يا موعد مقرر خود را معرفي نكنند ،همچنين مشموليني كه معافيت موقت دريافت داشته اند و پس از انقضاء مدت اعتبار ، ظرف يك ماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند ،غايب شناخته مي شوند پس از معرفي يا دستگيري در صورتي كه طبق مقررات اين قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخيص داده شوند و به خدمت اعزام مي گردند و با آنان به ترتيب زير رفتار مي شود:

مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد ، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح بيشتر از سه ماه و در زمان جنگ بيش از پانزده روز باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبيه مي شوند.

مشموليني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يك سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز کند علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذكور در بند (1 ) ، فراري محسوب مي شوند و به مراجع صالح قضايي معرفي مي شوند.

ماده 63 : استخدام كننده يا استخدام كنندگان مشمولان غايب در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها براي هر يك از افراد اول و دوم به كسر نصف حقوق از 6 ماه الي يك سال و در صورت تكرار سه مورد يا بيشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محكوم خواهند شد.

ماده 63 مكرر:كساني كه به نحوي مشمولين غايب را در موسسات دولتي و غير دولتي از قبيل كارخانه ها، شركت ها ،آموزشگاهها –كارگاهها- بنگاهها – مغازه ها و تعمير گاهها، به كار گيري کنند .توسط نيروي انتظامي ، وزارت خانه هاي تعاون ،كار و امور اجتماعي وصنعت ،معدن و تجارت شناسايي و به محاكم صالحه قضايي معرفي مي شوند . مجازات اينگونه افراد براي بار اول هزينه سالانه يك سرباز و براي بار دوم و بيشتر هزينه سالانه سه سرباز است.

آگهی های مرتبط

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.