توسعه پایدار مبتنی بر کشاورزی و دانش بنیان

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزی استان كرمان، عملکرد مدیر هماهنگی ترویج این سازمان در راستای فراهم نمودن بسترهای لازم جهت رشد علمی و انجام فعالیتهای ترویجی، ازسوی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی موردتقدیرقرارگرفت.

این مدیریت با ایجاد پهنه بندی، بکارگیری توان و پتانسیل فنی کارشناسان کشاورزی درعرصه های مراکز و انتقال دانش نوین به کشاورزان، توانسته اهداف سه گانه طرح نظام نوین ترویج که همانا سازماندهی وتجهیز مراکز، استقرار مدیریت دانش و پاسخگویی به نیازهای کشاورزان وبهره برداران تحت پوشش پهنه های تولیدی بوده را، محقق سازد.

آگهی های مرتبط

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.