استخدام نیروی خانم دارای مدرک کارشناسی حشره شناسی / همدان

یک شرکت فعال در زمینه بهداشت محیط و بهسازی به یک نفر نیروی خانم دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های حشره شناسی پزشکی یا مهندس بهداشت محیط با روابط عمومی بالا ساکن شهر همدان نیازمند است .

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود