استخدام صندوقدار با تجربه در فروشگاه بهار / قم

تعدادی صندوقدار با تجربه در فروشگاه بهار نیازمندیم.
ساعت کاری 17 الی 23 – مراجعه به صورت حضوری و ساعت مراجعه 18 الی 20
آدرس: نیروگاه – بعد از میدان توحید – نبش کوی 17 – فروشگاه بهار

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود