خبر استخدامی شرکت خودرو ساز

یک شرکت تولید کننده خودرو تعدادی کارشناس خانم یا آقا از رشته های

مکانیک/برق/متالورژی / پلیمر  استخدام می نماید

  • حداکثر 30 سال
  • آشنا به فرآیند های همولوگ و مهندسی محصول
  • آشنا به فرآیندهای APQP , PPAP و کلیه ابزار های سیستم مدیریت
  • آشنایی با سیستم برنامه ریزی تامین موتد
  • آشنایی با زبان انگلیسی و کامپیوتر

ارسال رزومه به ایمیل