استخدام پرستار /بهیار/تهران

آگهی استخدام پرستار  یا  بهیار ،6 آبان 97 در سایت استخدام ایران:

به پرستار یا بهیار خانم جهت شیفت شب در درمانگاه شبانه روزی در تهران نیازمندیم.