خبر استخدام فنی حرفه ای

مجوز استخدام ۱۳۰۰حق التدریس فنی و حرفه ای اخذ شد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از ابلاغ آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی آموزشی فنی‌وحرفه‌ای از سوی وزیر علوم خبر داد و گفت: مجوز استخدام ۱۳۰۰حق التدریس فنی و حرفه ای اخذ شد.

اخبار بعدی را از همین صفحه پیگیر باشد