استخدام آموزش و پرورش/خبر جدید

خبر برگزاری آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش در دی یا بهمن ماه سال جاری
دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اعلام کرد :برگزاری آزمون استخدامی جدید، با توجه به اعلام معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در حال پیگیری است.
در صورت دریافت مجوزها از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دی یا بهمن ماه سال جاری موضوع از طریق انتشار آگهی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع رسانی می شود.