استخدام  کارشناس آزمایشگاه /تهران

اگهی استخدام  کارشناس آزمایشگاه 14 آبان 97 در سایت استخدام ایران:

به چندنفرکاردان یاکارشناس آزمایشگاه جهت بخشهای پذیرش وجوابدهی ونمونه گیری وکلیه بخشهای آزمایشگاهی باسابقه بالاشیفت صبح وعصر محدوده ستارخان

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود