آگهی جذب نیروی دانشگاه صنعتی اصفهان /29 آبان 97

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان دانشگاههاي دولتي آموزشي و مديريت براي همكاري در اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه به صورت قراردادي دعوت به همكاري مي­نمايد.

شرایط
مدرک تحصیلی مورد نیاز: #کارشناسی_ارشد
رشته های مورد نیاز: ریاضی، آمار، فيزيك، مهندسي صنايع، كامپيوتر، برق، مكانيك، مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي، مديريت آموزشي، برنامه ريزي آموزشي

مهلت ثبت نام: حداکثر تا 3/ آذر/97

داوطلبان در صورت دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را از طريق پست الكترونيكي به این آدرس ارسال نمایند

حداكثر تا پايان روز 03/ 97/09 ارسال و يا به اداره كارگزيني اتاق 129 واقع در سازمان مركزي دانشگاه تحويل و رسيد مدارك را دريافت نمايند. افرادي كه از طريق پست الكترونيكي مدارك خود را ارسال مي نمايند با شماره تلفن33912907 آقاي يوسفيان تماس و از ارسال کامل مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.