آگهی جذب نیروی دانشگاه صنعتی اصفهان /29 آبان 97

دانشگاه صنعتی اصفهان از بین متقاضیان دانشگاههای دولتی آموزشی و مدیریت برای همکاری در اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه به صورت قراردادی دعوت به همکاری می­نماید.

شرایط
مدرک تحصیلی مورد نیاز: #کارشناسی_ارشد
رشته های مورد نیاز: ریاضی، آمار، فیزیک، مهندسی صنایع، کامپیوتر، برق، مکانیک، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی

مهلت ثبت نام: حداکثر تا 3/ آذر/97

داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این اطلاعیه می‌توانند مدارک موردنیاز را از طریق پست الکترونیکی به این آدرس ارسال نمایند

حداکثر تا پایان روز 03/ 97/09 ارسال و یا به اداره کارگزینی اتاق 129 واقع در سازمان مرکزی دانشگاه تحویل و رسید مدارک را دریافت نمایند. افرادی که از طریق پست الکترونیکی مدارک خود را ارسال می نمایند با شماره تلفن33912907 آقای یوسفیان تماس و از ارسال کامل مدارک مورد نیاز اطمینان حاصل نمایند.