فراخوان جذب نیرو دانشگاه علوم پزشکی / اسفراین خراسان شمالی

آگهی استخدام  در دانشگاههای علوم پزشکی  6 آذر 97 در سایت استخدام ایران :

موسسه کارآفرینان آوا سلامت به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده علوم پزشکی اسفراین در ۱۱ رشته شغلی به صورت شرکتی و قراردادی نسبت به اجرای فراخوان استخدامی از طریق برگزاری آزمون علمی و مصاحبه اقدام مینماید.

زمان ثبت نام : ٩٧/٠٩/٠۶ لغایت ٩٧/٠٩/١۴

راهنمای آزمون را مطالعه نمایید