جذب امریه سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور / جدید

جذب امریه خدمت سربازی در سازمان قضایی نیروهای مسلح

سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از بین مشمولان واجد شرایط در قالب سرباز امریه نیرو جذب می‌نماید.

? رشته های تحصیلی مورد نیاز: حقوق، حسابداری و رایانه
? مدرک تحصیلی: کارشناسی ، کارشناسی ارشد
? حداقل معدل ۱۵

⬅️ جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک  نمائید.