جذب امریه سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور / جدید

جذب امریه خدمت سربازی در سازمان قضایی نیروهای مسلح

سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از بین مشمولان واجد شرایط در قالب سرباز امریه نیرو جذب می‌نماید.

🔸 رشته های تحصیلی مورد نیاز: حقوق، حسابداری و رایانه
🔸 مدرک تحصیلی: کارشناسی ، کارشناسی ارشد
🔸 حداقل معدل ۱۵

⬅️ جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک  نمائید.