فراخوان جذب نیروی دانشگاه علوم پزشکی قم

استخدام ۸۴ نفر در قالب قرارداد معین در دانشگاه علوم پزشکی قم

✅ ماما، پزشک، بهداشت خانواده
✅ کارشناس تحلیلگر سیستم
✅ مددکاری اجتماعی
✅ مسئول خدمات مالی
✅ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
✅ رادیولوژی، امور اداری
✅ کارشناس مطالعات اجتماعی
✅ کارشناس حقوق، نگهبان
✅ تغذیه، کارشناس امور آموزشی
✅ کارشناس امور ورزشی
✅ بهداشت حرفه ای مرد و زن
✅ کارشناس کارگزینی، داروساز
✅ مهندس راه و ساختمان
✅ سالمندشناسی
✅ آمار
✅ اکولوژی
✅ مهندسی کامپیوتر
✅ فناوری اطلاعات سلامت
✅ مدیریت دولتی
✅ روانشناسی
✅ کتابداری
✅ بهداشت مواد غذایی
✅ مهندسی عمران
✅ آموزش بهداشت

?شروع ثبت نام از: ۹۷/۹/۱۰ تا ۹۷/۹/۱۶

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید .