استخدام حسابدار / شیراز

آگهی استخدام حسابدار ، 14 آذر 97 در سایت استخدام ایران :

شركت بلاديواقع در شيرازجهت تكميل كادر خود به يكنفر آبدارچي (خانم) و يكنفر حسابدار نيازمند است.
ساعت تماس: 8 الي 15
آدرس : قصردشت، بالاتر از زرگري

ایمیل
تلفن 36286717
سایت