استخدام کارشناس فنی  آزمایشگاه / شهریار تهران

آگهی استخدام کارشناس فنی  آزمایشگاه . 15 اذر 97 در سایت استخدام ایران:

به یک پرسنل فنی مسلط به تمامی بخش ها آشنا به كار با دستگاه هاي مربوطه و كنترل كيفي با سابقه حداقل پنج سال براي شيفت صبح نيازمنديم.ارسال رزومه به شماره تلگرامی زیر ،  شهريار انديشه

ایمیل
تلفن09123806343
سایت