اختصاص بودجه برای استخدام پرستاران

حیدر علی عابدی درباره وضعیت اجرایی طرح کارانه پرستاری گفت: طرح کارانه پرستاری برای حمایت از پرستاران در حدود ۱۰ الی ۱۲ سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است اما متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است و اگر طرح کارانه در حوزه پرستاری اجرایی شود، بطور حتم بسیاری از مشکلات اقتصادی پرستاران برطرف می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح کارانه بدین معنا است که پرستاران براساس میزان کاری‌که انجام‌می دهند می بایست قسمتی از درآمد بیمارستان را کسب کنند؛ البته این تعلق مالی براساس خدمات پرستاری یا یک فرمول اصولی میان پرستاران توزیع می‌شود.

عبادی افزود: فشار و حجم کاری بر روی پرستاران بسیار بالا است زیرا ما زمانی که استانداردهای پرستاری را به نسبت تخت های بیمارستانی با دیگر کشورها مقایسه می کنیم، مشاهده می کنیم که این میزان تخت های بیمارستانی، همسو و استاندارد با میزان تعداد پرستاران نیست بنابراین باید با جذب پرستاران فشار کار را در این حیطه کاهش دهیم.

وی ادامه داد: مسئولان سازمان برنامه بودجه و مدیریت برنامه ریزی در کمیسیون بهداشت ودرمان بهارستان ، قول مساعد داده است که برای سال۹۸ بودجه مکفی برای استخدام پرستاران را در نظر بگیرد تا بتوان دراین حیطه پرستار مورد نظر را استخدام کنیم تا بتوانیم انشالله تا سال 1404 به شرایط استاندارد و مطلوبی در حوزه خدمات رسانی پرستاری برسیم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با بیان اینکه اجرایی طرح کارانه پرستاری راهکاری برای بهبود اقتصاد معیشتی پرستاران تلقی می‌شود، یادآورشد: تخت های بیمارستانی به نسبت تعداد پرستاران همخوانی ندارد.