استخدامی چهار هزار آتشنشان / جدید / سراسری

مجوز استخدام 4 هزار آتش‌نشان صادر شد

🔹مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت : مجوز استخدام چهارهزار آتش‌نشان صادر شده تا در این بخش نیروهای تخصصی فعالیت کنند.

🔹افراد استخدامی در آتش‌نشانی باید بومی باشند و نمره فنی بالا را کسب کنند

اطلاعات تکمیلی  را از همین صفحه ، پیگیری نمایید