آگهی جذب نیروی HSE در شرکتهای پیمانکار سنگ آهن گهر زمین سیرجان

شرکت سنگ آهن گهر زمین سیرجان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز واحد ایمنی شرکت های پیمانکار زیرمجموعه خود در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق برگزاری آزمون کتبی و ما مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت قراردادی نیرو جذب نماید  علاقه‌مند می‌توانند برای ثبت‌نام از تاریخ ۱۰  تا 2۱ دی ماه جاری از طریق آدرس اینترنتی www.hardms.ir  و پس از مطالعه دقیقه آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

رشته های مورد نیاز:

مهندسی بهداشت حرفه ای- مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی- مهندسی ایمنی صنعتی- مهندسی شیمی گرایش HSE- آرگونومی- مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی- مدیر HSE

  مهندسی بهداشت  محیط –  مهندسی محیط زیست

دانش آموختگان رشته های فنی و مهندسی که دانشجوی سال آخر رشته های فوق می باشند و دانشجویان ترم آخر رشته های فوق با رعایت شرط معدل مجاز به شرکت در آزمون هستند