استخدام کارشناس و مدیر بازرگانی و حسابداری / قزوین

استخدام کارشناس و مدیر بازرگانی و حسابداری / قزوین
شرکتی معتبر تولیدی واقع در استان قزوین
کارشناس-مدیر بازرگانی – حسابداری
حداقل 3 سال سابقه مرتبط
ارسال رزومه به ایمیل زیر

تلفن
سایت