استخدام  مدرس زبانهای خارجه / تهران

آگهی استخدام  مدرس . 19 دیماه 97 در سایت استخدام ایران

ـ

استخدام مدرس زبانهای ترکی استانبولی و انگلیسی و فرانسه

به مدرس زبانهای ترکی استانبولی و انگلیسی و فرانسه با سابقه جهت تدریس به بزرگسال در تهران – صادقیه نیازمندیم.

🔸حقوق مکفی
🔸تسویه ماهیانه

 

ایمیل
سایت